Anleggsmaskinen

Ved å elektrifisere byggeplassen vil vi kutte CO₂-utslippene fra trafikken i Oslo med 10 %

Redusert CO₂-utslipp i Oslo så langt

64 %
Totalt
0
tonn CO₂
Anleggsmaskin
0
tonn CO₂

Ved å elektrifisere personbilen, båttrafikken og anleggsmaskinen er vi nå godt på vei mot målet! La oss dra dette i land, vil du hjelpe med å kutte mer?

Ja, jeg vil hjelpe