Båttrafikken

Ved å elektrifisere havnen vil vi kutte CO₂-utslippene fra trafikken i Oslo med 6 %

Redusert CO₂-utslipp i Oslo så langt

54 %
Totalt
0
tonn CO₂
Båttrafikk
0
tonn CO₂

Ved å elektrifisere personbilen og båttrafikken er vi nå godt på vei mot målet! La oss dra dette i land, vil du hjelpe med å kutte mer?

Ja, jeg vil hjelpe