Bussen

Ved å elektrifisere alle bussene vil vi kutte CO₂-utslippene fra trafikken i Oslo med 5  %

Redusert CO₂-utslipp i Oslo så langt

69 %
Totalt
0
tonn CO₂
Buss
0
tonn CO₂

Ved å elektrifisere personbilen, båttrafikken, anleggsmaskinen og bussen er vi nå godt på vei mot målet! La oss dra dette i land, vil du hjelpe med å kutte mer?

Ja, jeg vil hjelpe